Velkommen til Gaucher Foreningens hjemmeside

Gaucher Foreningen er en forening for alle med Gauchers sygdom, deres pårørende og andre interesserede.

Gaucher er en meget sjælden arvelig sygdom (en enzym-defekt) og vi er derfor også en meget lille forening. Der diagnosticeres 0-2 personer om året.

Vores vigtigste aktivitet er at være hinandens netværk samt at udbrede kendskabet til og livet med Gaucher sygdom. En til to gange om året udsendes der nyhedsbrev.
Vi holder to medlemsarrangementer om året, det ene i forbindelse med foreningens generalforsamling – det andet for at markere International Gaucher Dag.

Gaucher Foreningen er medlem af Sjældne Diagnoser og European Gaucher Alliance, her igennem kan vi tilbyde vores medlemmer en bredere vifte af støtte og viden.